Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Chi nhánh chính là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp thực hiện một phần hoặc là toàn bộ những chức năng của một doanh nghiệp. Kể cả những chức năng đại diện theo uỷ quyền của doanh nghiệp. Hiện nay, chi nhánh là một trong những mô hình mà các doanh nghiệp thường xuyên cân nhắc. Mỗi khi có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt là khi thực hiện việc mở rộng kinh doanh khác tỉnh.

So với văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, chi nhánh có những ưu thế:

– Được sở hữu con dấu riêng mang tên chi nhánh công ty và sẽ thay cho công ty mẹ ký hợp đồng kinh tế.

– Thành lập chi nhánh sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao tiếp với khách hàng thay vì khách hàng bắt buộc phải đến trụ sở chính công ty.

– Chi nhánh sẽ được phép hoạt động kinh doanh và giao dịch giống như công ty mẹ.

– Được chọn lựa chế độ hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Một vài nét đặc trưng giữa chế độ hạch toán độc lập và chế độ hạch toán phụ thuộc

Một vài lưu ý khi thành lập chi nhánh khác tỉnh:

– Lựa chọn hình thức hạch toán phụ thuộc hoặc độc lập phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục thành lập.

– Về ngành nghề kinh doanh: Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành nghề Việt Nam đã có hiệu lực. Nên khi thành lập mới địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh quy định theo quyết định mới.

– Đối với những công ty có ngành dịch vụ ăn uống, thì được mặc định là hoạch toán độc lập. Do ngành nghề liên quan đến ăn uống đăng ký ở quận nào thì quận đó quản lý. Nên dù công ty thành lập chi nhánh trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh thì vẫn phải đăng ký hình thức hoạch toán độc lập. Kê khai thuế hằng quý, làm báo cáo tài chính cuối năm độc lập so với công ty mẹ.

– Trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành dịch vụ ăn uống nhưng không phải là ngành chính và có dự định mở chi nhánh thì doanh nghiệp nên kê khai chi tiết ngành nghề khi đăng ký thành lập chi nhánh để được gộp chung sổ sách vào công ty mẹ.

– Trường hợp chi nhánh chọn hạch toán phụ thuộc, khi công ty mẹ giải thể, chi nhánh sẽ phải giải thể theo.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh:

Tùy vào loại hình công ty mẹ mà hồ sơ, thủ tục và các biểu mẫu để thành lập chi nhánh khác tỉnh có sự khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh cần bao gồm các tài liệu sau:

  • Thông báo lập chi nhánh.
  • Quyết định của Hội đồng thành viên/ Chủ sở hữu công ty/ Hội đồng thành viên. Hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh công ty.
  • Bản sao Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
  • Giấy chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh.
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục ĐKDN.

Quy trình thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh:

– Thẩm quyền thực hiện đăng ký thành lập chi nhánh: Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp dự kiến đặt chi nhánh. Mà không phải Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính như khi thành lập chi nhánh cùng tỉnh với công ty mẹ.

– Doanh nghiệp có thể tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Hoặc nộp trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Cập nhật thông tin về chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Riêng đối với doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh
Quy trình thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh
  • Các bước thực hiện thành lập chi nhánh khác tỉnh:

Bước 1:

– Tùy theo loại hình hoạt động của doanh nghiệp, bạn sẽ tải mẫu thông báo và điền đầy đủ thông tin;

– Nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh;

Bước 2: Khắc dấu và đăng ký sử dụng con dấu cho chi nhánh công ty.

(Trường hợp chi nhánh công ty khác tỉnh không sử dụng con dấu thì doanh nghiệp có thể bỏ qua bước này)

Bước 3: Kê khai lệ phí môn bài và báo cáo thuế.

Bước 4: Làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn, đặt in hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn.

(Trường hợp chi nhánh công ty khác tỉnh không sử dụng hóa đơn riêng của chi nhánh thì doanh nghiệp có thể bỏ qua bước này)

Bước 5: Nộp lệ phí môn bài cho chi nhánh công ty khác tỉnh.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về các trường hợp miễn lệ phí (thuế) môn bài.

**Lưu ý: Riêng đối với chi nhánh được đặt tại nước ngoài: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh ở nước ngoài. Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng ĐKKD nơi DN đã đăng ký. Kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Để bổ sung thông tin về chi nhánh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.