Chi tiết các thủ tục chuyển địa chỉ trụ sở công ty khác quận

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, địa điểm kinh doanh khác quận (cùng tỉnh hoặc thành phố). Có nhiều điểm tương đồng với thay đổi địa chỉ công ty cùng quận. Tuy nhiên, hồ sơ chuyển quận sẽ phức tạp hơn. Bạn cần làm thêm thủ tục chốt thuế để có thể chuyển quận, làm lại con dấu pháp lý…

Bước 1: Thực hiện thủ tục chốt thuế tại cơ quan thuế cũ.

Theo Nghị định số 01/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2020: “Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

– Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế. Liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế”(Điều 47).

Theo đó doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục như sau:

– Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh trụ sở khác quận. Nộp 05 bộ hồ sơ lên chi cục thuế cũ để chốt thuế và nhận kết quả là mẫu 09, 09a.

  • Hồ sơ chốt thuế chuyển quận tại cơ quan thuế:

Doanh nghiệp phải làm hồ sơ chuyển quận nộp lên chi cục thuế quận cũ. Hồ sơ bao gồm:

– Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty số 08-MST ban hành kèm Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2017 của Bộ Tài chính;

– Giấy ủy quyền, trong trường hợp không phải đại diện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp;

– 2 bản GPKD của công ty (có quận yêu cầu GPKD sao y công chứng, có quận chỉ cần bản photo. Vì vậy nên chuẩn bị bản sao y công chứng là tốt nhất).

Khi có đầy đủ hồ sơ, công ty nộp trực tiếp tại chi cục thuế quận cũ. Sau khi chi cục thuế quận cũ của công ty ra thông báo về việc chuyển cơ quan quản lý thuế. Doanh nghiệp sẽ đem thông báo nộp tại Sở kế hoạch đầu tư. Hồ sơ này có thể nộp online, nhưng đa phần các doanh nghiệp vẫn nộp trực tiếp để dễ giải quyết.

Thời gian xử lý: Trong 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên chi cục thuế.

– Trường hợp doanh nghiệp muốn hủy hóa đơn cũ cần soạn thảo thêm bộ hồ sơ hủy hóa đơn tại quận cũ.

Bước 2: Thực hiện thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh:

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh khác quận tại Phòng đăng ký kinh doanh

  • Mẫu 09, 09a do cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpchuyển trụ sở công ty (mẫu Thông báo Theo Phụ lục II.1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHDT;
  • Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);
  • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;
  • Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Việt An thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanhhoặc giấy giới thiệu;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh: 03 – 05 ngày làm việc.

Bước 3: Thay đổi con dấu công ty.

Trường hợp con dấu pháp nhân của công ty còn thông tin địa chỉ cũ thì cần thực hiện thủ tục khắc lại con dấu.

Thời hạn 01 – 03 ngày làm việc

Lưu ý: Đối với con dấu khắc mới theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành thì doanh nghiệp không nên khắc quận của trụ sở công ty lên con dấu để tránh sau này có sự thay đổi lại phải thực hiện thủ tục khắc lại con dấu pháp nhân công ty. Đối với doanh nghiệp con dấu không có ghi thông tin quận sẽ không cần thực hiện bước 3 này.

Bước 4: Thủ tục thông báo với cơ quan thuế mới:

Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế mới để thông báo về việc xin tiếp tục sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đã in, đã phát hành hoặc thông báo phát hành hóa đơn mới.

Bước 5: Thay đổi Giấy phép con dấu (nếu có):

Đối với các doanh nghiệp có Giấy phép con. Như Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Giấy phép đào tạo, Giấy phép cơ sở lưu trú, Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm,… Cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy phép con sang thông tin quận mới theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý đặc biệt khi thay đổi trụ sở khác quận:

– Kể từ ngày doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Không được tiếp tục xuất hóa đơn theo địa chỉ cũ. Sau khi hoàn tất thủ tục thông báo với cơ quan thuế thì xuất hóa đơn theo địa chỉ trụ sở mới.

– Đối với doanh nghiệp đang còn sử dụng hóa đơn giấy: Trường hợp doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy cũ thì sau khi thông báo với cơ quan thuế. Khắc dấu địa chỉ mới đóng dấu lên hóa đơn cũ để tiếp tục sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng hóa đơn giấy cũ còn lại. Thực hiện thủ tục hủy hóa đơn giấy và thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn điện tửcho công ty theo thông tin quận mới.

– Đối với doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử. Khi thay đổi đăng ký kinh doanh khác quận, doanh nghiệp thông báo với cơ quan thuế thực hiện thay đổi thông tin địa chỉ. Và đồng thời trao đổi với bên nhà cung cấp hóa đơn điện tử có sửa đổi, cập nhật trên hệ thống được không. Trường hợp cả cơ quan thuế và nhà cung cấp hóa đơn điện tử đều có thể cập nhật thông tin mới trên hệ thống. Thì doanh nghiệp chỉ cần làm mẫu thay đổi thông tin hóa đơn nộp qua mạng. Và bên phần mềm chỉnh sửa lại hóa đơn mẫu theo địa chỉ mới là được. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nhà cung cấp hóa đơn điện tử họ không sửa được hệ thống. Thì trường hợp này doanh nghiệp buộc phải hủy toàn bộ hóa đơn cũ. Có thông tin địa chỉ cũ và làm thủ tục phát hành hóa đơn mới theo thông tin địa chỉ quận mới.